coach & konsult

Vad är ACT?

ACT står för Acceptance and Commitment Therapy och utgår från psykologisk flexibilitet som innebär att man förändrar uppmärksamhet och perspektiv. I grunden handlar det om att kunna hantera obehagliga tankar och känslor istället för att försöka hindra dem eller låta sig uppslukas av dem.

Inom ACT arbetar vi också med så kallade livsvärden eller riktningar. Här handlar det om att du ska prioritera det som betyder mest för dig och att du genom att ha en tydlig riktning lättare kan ta beslut som hjälper dig på resan istället för att avledas på sidospår.

ACT har många likheter med KBT men har det motsatta syftet att du ska lära dig att hantera och leva med jobbiga känslor istället för att undvika dem eller få bort dem. De känslor vi tycker är jobbiga, så som sorg och ilska, är ju ändå naturliga inslag i livet och kommer att dyka upp gång på gång och då är det ju en oerhörd styrka att kunna ta emot dem och bearbeta dem på ett bra sätt.

Terapiformen brukar kallas den nya vågens KBT men är idag egentligen inte så ny. Det är mer än 30 år sedan som filosofin utvecklades av psykologiprofessorn Steven Hayes och dess effekt har prövats och bevisats i hundratals studier.
Om du vill läsa mer om ACT kan jag rekommendera Hayes ACT Acceptance and Commitment Theory i teori och tilllämpning, vägen till psykologisk flexibilitet samt Lyckofällan av Russ Harris.
I Sverige har ACT lyfts fram av bland andra Fredrik Livheim, Daniel Ek och Björn Hedensjö med Tid att leva.

Inom ACT arbetar vi med att du ska kunna göra det du vill utan att hindras av obehagliga tankar och känslor.

Stress är inte bara att ha bråttom

Många jag pratar med beskriver olika problem som de upplever. Till exempel att de känner sig trötta, har svårt att komma ihåg saker eller att de ofta känner sig förkylda och febriga utan att faktiskt bli sjuka. Däremot kopplar de inte dessa problem till stress eftersom de inte upplever att de har för mycket att göra eller att de jäktar. 
Stress betyder, i ordets enklaste förklaringsform, belastning och det är i obalansen mellan belastning och resurser som skador uppstår. Så det är inte bara många uppgifter och hur tight om tid man har som skapar en belastning – allt vi gör, både positivt och negativt, utgör en belastning som tar energi och som också kräver återhämtning för att återställa balansen. Även alltför mycket passivitet, stillasittande och tristess, är belastande för kroppen och hjärnan.
Tyvärr är det få av oss som återhämtar sig ordentligt och konsekvensen blir en allt sämre hälsa. Så var lyhörd för din kropps signaler och se till att du får en stunds avkoppling varje dag.