coach & konsult

Coachning

Coachning innebär till skillnad från rådgivning att du som klient inte får färdiga lösningar. Vi arbetar helt utifrån dina förutsättningar och önskemål och det är du själv som avgör vilka förändringar du vill och kan göra.
Min roll är att guida dig och hjälpa dig att hitta passande strategier och övningar, så att du kan förändra ditt liv och ditt mående i den riktning som är unik för just dig.

När det handlar om att förbättra hälsan och måendet så är varje människas bakgrund unik, likaså den situation som hon lever i. Därför är det viktigt att anpassa de förändringar man vill göra utifrån sina förutsättningar, annars finns risken att återgår i samma hjulspår gång på gång, för att lösningen inte var den rätta just här och nu.

Hur många tillfällen som just du behöver beror helt på dina önskemål, men räkna med cirka fyra träffar.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT utgår från psykologisk flexibilitet som innebär att man förändrar uppmärksamhet och perspektiv. I grunden handlar det om att kunna hantera obehagliga tankar och känslor istället för att försöka hindra dem eller låta sig uppslukas av dem.

Inom ACT arbetar vi också med så kallade livsvärden eller riktningar. Här handlar det om att du ska prioritera det som betyder mest för dig och att du genom att ha en tydlig riktning lättare kan ta beslut som hjälper dig på resan istället för att avledas på sidospår.

ACT har många likheter med KBT men har det motsatta syftet att du som klient ska lära dig att hantera och leva med jobbiga känslor istället för att undvika dem eller få bort dem. De känslor vi tycker är jobbiga, så som sorg och ilska, är ju ändå naturliga inslag i livet och kommer att dyka upp gång på gång och då är det ju en oerhörd styrka att kunna ta emot dem och bearbeta dem på ett bra sätt.

Terapiformen brukar kallas den nya vågens KBT men är idag egentligen inte så ny. Det är mer än 30 år sedan som filosofin utvecklades av psykologiprofessorn Steven Hayes och dess effekt har prövats och bevisats i hundratals studier.
Om du vill läsa mer om ACT kan jag rekommendera Hayes ACT Acceptance and Commitment Theory i teori och tilllämpning, vägen till psykologisk flexibilitet samt Lyckofällan av Russ Harris.