coach & konsult

Fel oavsett `glasögon´

Adhd som sjukdom eller superkraft, som tillstånd eller som samlingsnamn för egenskaper. Oavsett hur du ser på begreppet och dess innebörd så får det konsekvenser för individen du möter.

Idag är adhd bekant för de flesta men kunskapen om vad det egentligen innebär är fortfarande otillräcklig. Bland andra har intresseorganisationen Attention gång på gång uppmärksammat brister i bemötande, stöd och tillgänglighet inom exempelvis vård och utbildning.

Vad är då adhd? Ja det beror på inom vilken definitionsram du tittar. Inom psykiatrin är det en rad problembaserade kriterier som oftast kräver läkemedelsbehandling. Rent biologiskt är det en evolutionärt naturligt förekommande variation i hjärnans receptorer och signalsubstanser. Inom utbildningsväsendet kan det vara en benämning på resurskrävande individer. Inom vissa företag kan det vara en eftertraktad tillgång i form av en energisk och kreativ medarbetare. Det kan vara en ”epidemi bland dagens ouppfostrade ungdom” eller ”en konsekvens av mammans ohälsosamma livsstil”.

Oavsett var din bild av adhd kommer ifrån och vilken din uppfattning är så kommer den vara fel om du utgår från att
1. alla med adhd är likadana
2. bara de med diagnos adhd har de tillhörande egenskaperna och svårigheterna

De egenskaper som tillskrivs adhd, och även andra diagnoser, är sådana som vi alla har mer eller mindre av, vissa inte alls och andra väldigt mycket. Egenskaperna skapar små eller stora problem beroende på var i livet vi befinner oss och vilka förutsättningar som finns för att vi ska kunna fungera på det sätt som är optimalt för oss som individer. Vi är alla unika och ska alla mötas med hänsyn, förståelse och respekt.