coach & konsult

Välmående medarbetare = högre produktivitet

Det är nog få företag som drivs utan vinstsyfte och för de flesta är det just intäkterna som kommer i första, andra och tredje hand. Det är också få företag som inte är beroende av kompetent, lojal och högproduktiv arbetskraft. Medarbetarnas hälsa, framför allt den mentala, är dock ofta förbisedd trots att den psykosociala arbetsmiljön ska prioriteras enligt lag.

Traditionellt har den här typen av mjuka värden betraktats som mindre viktiga men för arbetsgivare som vill ha en långsiktig hållbarhet i sitt företag gäller det att tänka om. Med risk för att låta som en domedagsprofet så vill jag lyfta ett par stora problemmoln som hopar sig vid horisonten.

Vi har en allt högre stressnivå i samhället som skapar stora hälsoproblem – allt fler lider av psykisk ohälsa, sjukskrivs och får en långsiktigt minskad arbetsförmåga. Problemen kryper också lägre ner i åldrarna vilket gör att många unga dels inte klarar av skolan inom ordinarie tidsram, dels har sämre förutsättningar när de väl ska ut i arbetsmarknaden. Där möts de av högt ställda krav med risk för att de antingen hamnar i utanförskap eller blir sjukskrivna efter en tids arbete.

Hur är det här ett arbetsgivarproblem? Har du ett företag där upplärningstiden är kort, kompetenskraven är låga och hög personalomsättning inte är ett problem så behöver du antagligen inte bry dig. Men om du vill säkra tillgången av personal som har rätt kompetens, håller en hög produktivitet, är lojal även när det krisar och har ett aktivt medansvar i företagets utveckling så ska du se till att ha en arbetsmiljö som funkar för den växande skaran av individer med varierad funktionsförmåga.

Källa: Arbetsmiljöverket

Ett av de stora problemen är ökningen av kognitiva funktionsnedsättningar. Skolan, socialen och sjukvården har inte de resurser som krävs för att komma tillrätta med problematiken och antalet personer som varken arbetar eller studerar ökar. Det fina i kråksången är att dessa problem kan avhjälpas och lindras med tämligen enkla anpassningar av arbetsmiljön. Det är alltså omgivningen som till stor del påverkar hur stora problemen behöver vara.

Kognitiva funktionsnedsättningar handlar bland annat om svårigheter med planering, koncentration, strukturering, perceptionsstörningar och en nedsatt mental uthållighet – svårigheter som omgivningen, och ibland även individen själv, inte är medveten om. Dessa kognitiva svårigheter kan vara mer eller mindre bestående och kan bero på exempelvis stroke, skallskada, MS, hörselnedsättning, migrän, neuropsykiatrisk funktionsvariation eller utmattningssyndrom. De kan också uppkomma tillfälligt på grund av att individen befinner sig i en överbelastande situation, till exempel vid skilsmässa eller då en närstående är allvarligt sjuk.

Att som arbetsgivare kartlägga den psykosociala arbetsmiljön och göra de förändringar som krävs för att medarbetarna ska kunna göra ett gott arbete är den viktigaste investeringen för en långsiktigt hållbar verksamhet. Arbetet måste dock göras tillsammans med medarbetarna, annars är risken stor att de förändringar som görs upplevs som ännu en onödig omorganisation – hur goda avsikter ledningen än har. Genom att tillsammans skapa tydliga, meningsfulla och stimulerande uppgifter där alla känner sig delaktiga och betydelsefulla skapas ett äkta medarbetarskap och en frisk arbetsplats. Och ja, produktiviteten ökar, sjukskrivningarna minskar och resultatet blir en högre ekonomisk vinst.

Fel oavsett `glasögon´

Adhd som sjukdom eller superkraft, som tillstånd eller som samlingsnamn för egenskaper. Oavsett hur du ser på begreppet och dess innebörd så får det konsekvenser för individen du möter.

Idag är adhd bekant för de flesta men kunskapen om vad det egentligen innebär är fortfarande otillräcklig. Bland andra har intresseorganisationen Attention gång på gång uppmärksammat brister i bemötande, stöd och tillgänglighet inom exempelvis vård och utbildning.

Vad är då adhd? Ja det beror på inom vilken definitionsram du tittar. Inom psykiatrin är det en rad problembaserade kriterier som oftast kräver läkemedelsbehandling. Rent biologiskt är det en evolutionärt naturligt förekommande variation i hjärnans receptorer och signalsubstanser. Inom utbildningsväsendet kan det vara en benämning på resurskrävande individer. Inom vissa företag kan det vara en eftertraktad tillgång i form av en energisk och kreativ medarbetare. Det kan vara en ”epidemi bland dagens ouppfostrade ungdom” eller ”en konsekvens av mammans ohälsosamma livsstil”.

Oavsett var din bild av adhd kommer ifrån och vilken din uppfattning är så kommer den vara fel om du utgår från att
1. alla med adhd är likadana
2. bara de med diagnos adhd har de tillhörande egenskaperna och svårigheterna

De egenskaper som tillskrivs adhd, och även andra diagnoser, är sådana som vi alla har mer eller mindre av, vissa inte alls och andra väldigt mycket. Egenskaperna skapar små eller stora problem beroende på var i livet vi befinner oss och vilka förutsättningar som finns för att vi ska kunna fungera på det sätt som är optimalt för oss som individer. Vi är alla unika och ska alla mötas med hänsyn, förståelse och respekt.

Boosta med C-vitamin

Att stärka det egna immunförsvaret är alltid viktigt, inte minst under rådande omständigheter. På flera håll har naturliga metoder lyfts fram, bland annat örter och antioxidanter.

C-vitaminets betydelse för immunförsvaret är allmänt känt och intravenös behandling används nu på vissa håll för att hjälpa corona-patienter.

Att själv ta tillskott av C-vitamin är för de flesta att rekommendera. Det är en vitamin som många har brist på och den är relativt harmlös och svår att överdosera då vi kissar ut överflödet.
MEN…

Precis som att vi ska vara försiktiga med tillsatser och biverkningar när det gäller läkemedel så ska vi även vara det med tillskott. Dessutom kan C-vitamin påverka effekten av vissa mediciner, till exempel Elvanse.

Hur mycket C-vitamin man ska ta är individuellt. För att få en bra immunstärkande effekt kan 2-4 gram per dag rekommenderas – men inte allt på en gång. Dels kan för mycket C-vitamin orsaka magproblem, dels kan kroppen inte ta upp så mycket på en gång och du kastar bokstavligt talat pengarna i toaletten. Det är bättre att dela upp intaget till tre gånger per dag, i samband med måltid. Och där kommer nästa MEN…

Om du är stressad och/eller har varit stressad under en längre tid så har din förmåga att ta upp näring försämrats. Så oavsett hur nyttig mat du äter eller hur bra tillskott du tar, så kommer mycket av näringen att passera obemärkt förbi. Så se till att äta i lugn och ro, gärna efter att ha varvat ner med en avslappningsövning innan.

Det är som sagt viktigt att välja sitt tillskott med omsorg. Bäst är att äta mat som innehåller de näringsämnen som vår kropp behöver men om du ska ta en tablett så kolla noga vad den innehåller. Olika fyllnadsmedel, klumpförebyggande tillsatser, aromer och sötningsmedel kan göra så att du hamnar på plus/minus-noll – det nyttiga C-vitaminet räcker inte till för att stärka immunförsvaret när du samtidigt tillför en massa skadligt som kroppen måste rensa ut. Saftliknande brustablettsdrycker går alltså bort helt.

Boosta naturligt med näringsrik mat, tex. paprika, gröna grönsaker, kål och så klart citrusfrukter!

Spökbajs!

Vet ni att om ni äter artegen föda (dvs. föda som vi kan bryta ner och ta upp näring från) och håller en optimal stressnivå så mår magen och tarmen bra?
En välmående tarm gör att avföringen har en fast form och kommer ut utan problem – utan att efterlämna några spår!

Av Cabot Health, Bristol Stool Chart – http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/46082.pdf, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41761316

Detta illustreras av den så kallade Bristolskalan där typ 3 och 4 är idealt. Alla andra former signalerar någon form av obalans.

Så ät bra och må bra så klarar du dig utan överdrivna mängder toapapper!

Varför blir vi sjuka?

Merparten av de sjukdomar som vi drabbas av orsakas av bakterier, virus, svamp och parasiter. Några av dessa är mer aggressiva än andra och vissa av oss har en genetiskt svagare motståndskraft mot en del av åkommorna.

Hur vi själva tar hand om vårt immunförsvar har dock stor betydelse för motståndskraften. Tyvärr är det mycket i vårt moderna samhälle som påverkar immunförsvaret negativt. Den sammanlagda exponeringen för skadliga ämnen ihop med stillasittande och andra ohälsosamma levnadsvanor har stor betydelse.

Igår råkade jag stå bredvid ett sällskap där ett par beklagade sig över att de varit förkylda hela vintern, med kommentaren att ”men så är det ju, det är ju så varje år” – och de fick medhåll från de andra. Hur kan det anses som normalt att vara sjuk i flera månader? Har vi blivit så vana vid att alltid ha hälsoproblem av något slag att vi inte ifrågasätter orsaken?

Jag ska erkänna att jag själv har resignerat inför återkommande bihåleinflammationer, rinnande ögon och diffusa feberkänslor. Varje vinter sjukskrev jag mig gång på gång på grund av förkylningar som aldrig ville ge med sig. Under sommaren kämpade jag med rinnig näsa och kliande ögon trots att alla provsvar envist visade att jag inte hade någon pollenallergi.

En av de starkaste skadefaktorerna är långvarig stress. Överbelastningen rubbar bland annat sömnen, matsmältningen, näringsupptaget och hormonbalansen och många drabbas också av ihållande låggradiga inflammationer. Allt detta har förödande effekter på vårt immunförsvar och gör att vi dels lättare drabbas av sjukdomar, dels har svårare att bli friska.

Glädjande nog kan jag, med mig själv och många andra som gjort en liknande livsomvälvande resa som exempel, intyga att det finns hopp. Jag tog tag i min hälsa och såg till att skapa balans i vardagen – med en större respekt för mina styrkor och svårigheter och med utrymme för återhämtning. Under de senaste tre åren har jag varit sjuk två gånger, korta och lindriga förkylningar utan den vanligtvis tillhörande bihåleinflammationen, och ”pollenallergin” är som bortblåst. Detta trots att jag träffat personer som varit sjuka.

Så ta din ohälsa och framför allt hälsa på allvar och ge dig själv de bästa förutsättningarna för att må bra. Sov, motionera, ät bra, vila och se till att ha roligt!

Kvinnorna som inte följer mallen

Idag på internationella kvinnodagen vill jag särskilt lyfta alla kvinnor vars problem inte tas på allvar, som under åratal feldiagnosticeras – eller inte diagnosticeras alls. Som får höra att de inte kan ha adhd eftersom de inte är hyperaktiva eller utåtagerande, som istället upplever en rastlöshet, frustration, oro och överdrivet kontrollbehov.
Som får höra att de inte kan ha autism eftersom de är för sociala, har för god ögonkontakt och kan prata mycket. Som får kämpa med att passa in, kämpa med att upprätthålla relationer, få bekräftelse och känna gemenskap och samhörighet.
Vars add missas eftersom de i skolan eller på jobbet gör sitt yttersta för att prestera och hålla ihop, bara för att helt dränerade rasa ihop hemma.
Kvinnor som istället får kämpa med ångest, depression, utmattning och självskadebeteende.

Jag vill lyfta kvinnor som trots dessa problem inte tas på allvar, som får vänta på adekvat hjälp om de någonsin får den. Det är deras egen svaghet – känslomässig, psykisk, fysisk – som är felet, deras egna strävan efter duktighet, deras höga prestationskrav och orealistiska ideal.
”Lugna ner dig lite”
”Du måste släppa kontrollen”
”Du behöver inte vara så noga, det är good enough”
Kvinnan har tur om hennes problem visar sig med med typiskt manliga symptom så som högt blodtryck eller andra hjärt/kärl-problem, så att hon snabbare får hjälp. Får hon medicin så är den ofta feldoserad då den är utvecklad med männens blodvolym och storlek som grund.

Jag vill uppmärksamma kvinnorna som pratar för mycket och för lite, för högt och tyst, som pratar om fel saker oavsett om det handlar om känslor, bajsblöjor, ACPI eller den suprachiasmatiska kärnan. Som tar plats och som lutar sig tillbaka, som gör karriär, som satsar på det småskaliga och som som kliver ur produktions/tjänstesamhället helt och hållet. Kvinnorna som tar om hand, som tröstar, som stöttar och som sätter gränser, som sätter sig själva först och som släpper taget.

Idag vill jag hylla alla kvinnor som följer sin egen väg och som dikterar sina egna villkor – oavsett normer, regler eller motsättande strukturer.
Vi har kommit en bra bit på vägen när det gäller lika rättigheter och villkor men vi är långt kvar från jämställdhet.

Vad är ACT?

ACT står för Acceptance and Commitment Therapy och utgår från psykologisk flexibilitet som innebär att man förändrar uppmärksamhet och perspektiv. I grunden handlar det om att kunna hantera obehagliga tankar och känslor istället för att försöka hindra dem eller låta sig uppslukas av dem.

Inom ACT arbetar vi också med så kallade livsvärden eller riktningar. Här handlar det om att du ska prioritera det som betyder mest för dig och att du genom att ha en tydlig riktning lättare kan ta beslut som hjälper dig på resan istället för att avledas på sidospår.

ACT har många likheter med KBT men har det motsatta syftet att du ska lära dig att hantera och leva med jobbiga känslor istället för att undvika dem eller få bort dem. De känslor vi tycker är jobbiga, så som sorg och ilska, är ju ändå naturliga inslag i livet och kommer att dyka upp gång på gång och då är det ju en oerhörd styrka att kunna ta emot dem och bearbeta dem på ett bra sätt.

Terapiformen brukar kallas den nya vågens KBT men är idag egentligen inte så ny. Det är mer än 30 år sedan som filosofin utvecklades av psykologiprofessorn Steven Hayes och dess effekt har prövats och bevisats i hundratals studier.
Om du vill läsa mer om ACT kan jag rekommendera Hayes ACT Acceptance and Commitment Theory i teori och tilllämpning, vägen till psykologisk flexibilitet samt Lyckofällan av Russ Harris.
I Sverige har ACT lyfts fram av bland andra Fredrik Livheim, Daniel Ek och Björn Hedensjö med Tid att leva.

Inom ACT arbetar vi med att du ska kunna göra det du vill utan att hindras av obehagliga tankar och känslor.

Stress är inte bara att ha bråttom

Många jag pratar med beskriver olika problem som de upplever. Till exempel att de känner sig trötta, har svårt att komma ihåg saker eller att de ofta känner sig förkylda och febriga utan att faktiskt bli sjuka. Däremot kopplar de inte dessa problem till stress eftersom de inte upplever att de har för mycket att göra eller att de jäktar. 
Stress betyder, i ordets enklaste förklaringsform, belastning och det är i obalansen mellan belastning och resurser som skador uppstår. Så det är inte bara många uppgifter och hur tight om tid man har som skapar en belastning – allt vi gör, både positivt och negativt, utgör en belastning som tar energi och som också kräver återhämtning för att återställa balansen. Även alltför mycket passivitet, stillasittande och tristess, är belastande för kroppen och hjärnan.
Tyvärr är det få av oss som återhämtar sig ordentligt och konsekvensen blir en allt sämre hälsa. Så var lyhörd för din kropps signaler och se till att du får en stunds avkoppling varje dag.

Ta hand om dig!

Att prioritera sig själv och sitt välmående är inte egoistiskt, det är en förutsättning för att kunna finnas där för närstående som behöver stöd. Först när du räcker till för sig själv kan du vara generös mot andra.
Det kan dock vara svårt att ställa om och hitta nya vägar framåt. Då är individuell coachning ett steg på vägen, så att du kan identifiera dina behov och hur du bäst tar hand om dig under dina egna förutsättningar.