coach & konsult

Spökbajs!

Vet ni att om ni äter artegen föda (dvs. föda som vi kan bryta ner och ta upp näring från) och håller en optimal stressnivå så mår magen och tarmen bra?
En välmående tarm gör att avföringen har en fast form och kommer ut utan problem – utan att efterlämna några spår!

Av Cabot Health, Bristol Stool Chart – http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/46082.pdf, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41761316

Detta illustreras av den så kallade Bristolskalan där typ 3 och 4 är idealt. Alla andra former signalerar någon form av obalans.

Så ät bra och må bra så klarar du dig utan överdrivna mängder toapapper!


Add Your Comment

* Indicates Required Field

Your email address will not be published.

*