coach & konsult

Vad är ACT?

ACT står för Acceptance and Commitment Therapy och utgår från psykologisk flexibilitet som innebär att man förändrar uppmärksamhet och perspektiv. I grunden handlar det om att kunna hantera obehagliga tankar och känslor istället för att försöka hindra dem eller låta sig uppslukas av dem.

Inom ACT arbetar vi också med så kallade livsvärden eller riktningar. Här handlar det om att du ska prioritera det som betyder mest för dig och att du genom att ha en tydlig riktning lättare kan ta beslut som hjälper dig på resan istället för att avledas på sidospår.

ACT har många likheter med KBT men har det motsatta syftet att du ska lära dig att hantera och leva med jobbiga känslor istället för att undvika dem eller få bort dem. De känslor vi tycker är jobbiga, så som sorg och ilska, är ju ändå naturliga inslag i livet och kommer att dyka upp gång på gång och då är det ju en oerhörd styrka att kunna ta emot dem och bearbeta dem på ett bra sätt.

Terapiformen brukar kallas den nya vågens KBT men är idag egentligen inte så ny. Det är mer än 30 år sedan som filosofin utvecklades av psykologiprofessorn Steven Hayes och dess effekt har prövats och bevisats i hundratals studier.
Om du vill läsa mer om ACT kan jag rekommendera Hayes ACT Acceptance and Commitment Theory i teori och tilllämpning, vägen till psykologisk flexibilitet samt Lyckofällan av Russ Harris.
I Sverige har ACT lyfts fram av bland andra Fredrik Livheim, Daniel Ek och Björn Hedensjö med Tid att leva.

Inom ACT arbetar vi med att du ska kunna göra det du vill utan att hindras av obehagliga tankar och känslor.

Add Your Comment

* Indicates Required Field

Your email address will not be published.

*