coach & konsult

Stress är inte bara att ha bråttom

Många jag pratar med beskriver olika problem som de upplever. Till exempel att de känner sig trötta, har svårt att komma ihåg saker eller att de ofta känner sig förkylda och febriga utan att faktiskt bli sjuka. Däremot kopplar de inte dessa problem till stress eftersom de inte upplever att de har för mycket att göra eller att de jäktar. 
Stress betyder, i ordets enklaste förklaringsform, belastning och det är i obalansen mellan belastning och resurser som skador uppstår. Så det är inte bara många uppgifter och hur tight om tid man har som skapar en belastning – allt vi gör, både positivt och negativt, utgör en belastning som tar energi och som också kräver återhämtning för att återställa balansen. Även alltför mycket passivitet, stillasittande och tristess, är belastande för kroppen och hjärnan.
Tyvärr är det få av oss som återhämtar sig ordentligt och konsekvensen blir en allt sämre hälsa. Så var lyhörd för din kropps signaler och se till att du får en stunds avkoppling varje dag.


Add Your Comment

* Indicates Required Field

Your email address will not be published.

*