coach & konsult

Ta hand om dig!

Att prioritera sig själv och sitt välmående är inte egoistiskt, det är en förutsättning för att kunna finnas där för närstående som behöver stöd. Först när du räcker till för sig själv kan du vara generös mot andra.
Det kan dock vara svårt att ställa om och hitta nya vägar framåt. Då är individuell coachning ett steg på vägen, så att du kan identifiera dina behov och hur du bäst tar hand om dig under dina egna förutsättningar.


Add Your Comment

* Indicates Required Field

Your email address will not be published.

*