coach & konsult

Välkommen!

Allt fler lider idag av stressrelaterade problem. Det kan vara allt från trötthet, irritation och täta förkylningar till värk i kroppen, magbesvär och svårigheter med minnet och koncentrationen.
Som coach kan jag hjälpa dig att se orsakerna till varför du inte mår så bra som du skulle kunna må. Tillsammans jobbar vi med att hitta lösningar och vägar framåt. Jag arbetar med stresshantering, bland annat genom ACT – Acceptance and Commitment Therapy, lugnande övningar och konkreta verktyg för att du ska kunna leva ditt liv just så som du själv vill.

Jag erbjuder föreläsning och coachning inom stresshantering – enskilt och för grupper/organisationer.
För företag ges också coachning för en bättre psykosocial arbetsmiljö, utifrån AFS 2015:4.

Jag erbjuder även föreläsning och rådgivning om adhd och autism samt coachning för föräldrar.
Om du är närstående till ett barn med neuropsykiatrisk funktionsvariation och har svårt att få ihop vardagen så vet jag hur värdefullt det är att få stöd. Oavsett om det gäller problem med rutiner, svårigheter i skolan eller din egen ork så finns jag här för att hjälpa dig.